Life & Gen Members (538)

Pun Samaj UK Membership updated (March 2017)

Life and General Members of Pun Samaaj UK (15.03.2017)
             
M/No Name Thar Add in UK Add in Nepal    
001 Maj Santa Purja Pun Swindon Shikha    
002 Mr Sher Bahadur Armaja Pun Northolt Lopre    
003 Mr Ati Prasad Pahere Pun South Harrow Kuwapani    
004 Mr Tilak Pahere Pun Swindon Histan    
005 Mr Birkharam Purja Pun Basingstoke Shikha    
006 Mr Janga Bahadur Buduja Pun Basingstoke Ghorepani    
007 Mr Kamal Purja Pun Winchester Dana    
008 Mr Ram Bahadur Tilija Pun Bracknell Banduk    
009 Maj Ratna Purja Pun Brunei Khibang    
010 Maj Rtd Bishnu Garbuja Pun Salisbury Ramche    
011 Mr Dil Bahadur Pahare Pun Basingstoke Shikha    
012 Mr Cham Bahadur Garbuja Pun Hounslow  Kaphaldanda    
013 Capt Rtd Chandra Pahere Pun Reading Histan    
014 Lt Rtd Padam Bdr Purja Pun Basingstoke Begkhola    
015 Lt Rtd Raju Sherpuja Pun Northolt Pauduwar    
016 Mr Kamansing Purja Pun Northolt Okhareni    
017 Mr Deuman Garbuja Pun Feltham Doba    
018 Mr Khum Bahadur Garbuja Pun Ruislip Khibang    
019 Mr Bal Bahadur Pahere Pun Sudbury Histan    
020 Mr Deujit Tilija Pun Swindon Ramche    
021 Mr Chalak Buduja Pun Camberley Ghorepani    
022 Mr Manbahadur Paija Pun Plumpstead Shikha    
023 Mr Om Parsad Purja Pun Colchester Banduk    
024 Mr Chandra Bdr Pahere Pun Reading Shikha    
025 Mr Jas Bahadur Paija Pun Aldershot Pauduwar    
026 Mr Nardev Tilija  Pun Ashford Shikha    
027 Mr Hom Bahadur Phagami Pun Basingstoke Gharamdi    
028 Mr Maniram Phagami Pun Basingstoke Shikha    
029 Mr Hemchandra Paija Pun Basingstoke Thotneri    
030 Mr Dhanbir Buduja Pun Basingstoke Ghorepani    
031 Mr Tek Bahadur Garbuja Pun Basingstoke Shikha    
032 Mr Khakka Bdr Purja Pun Basingstoke Shikha    
033 Mr Rajendra Paija Pun Basingstoke Shikha    
034 Mr Om Bahadur Khorja Pun Basingstoke Ulleri    
035 Mr Sunil Khorja Pun Basingstoke Ulleri    
036 Mr Yogendra Purja Pun Basingstoke Begkhola    
037 Mr Gyan Bahadur Paija Pun Basingstoke Shikha    
038 Mr Hom Bahadur Garbuja Pun Feltham Dandakateri    
039 Capt Rtd Umesh (MVO) Garbuja  Pun Colchester Shikha    
040 Mr Tara Bahadur Purja Pun Colchester Kaphaldanda    
041 Mr Dut Bahadur Garbuja Pun Farnborough Chimkhola    
042 Mr Dal Prasad  Thajali Pun Colchester Narcheng    
043 Mr Anga Bahadur Garbuja Pun Hounslow Dandakateri    
044 Mr Tej Kumar (Kumar) Pahere Pun Feltham Bhanbare    
045 Mr Kendra Pahare Pun Hounslow Kuwapani    
046 Mr Khar Bahadur Garbuja Pun Hounslow Dandakateri    
047 Mr Hom Bahadur Phagami Pun Hounslow Banou    
048 Mr Jitbahadur Purja Pun Hounslow Okhareni    
049 Mr Samansing Paija Pun Reading Shikha    
050 Mr Devendra Purja Pun Northolt Aula    
051 Mr Gopal Paija PUn Swindon Thotneri    
052 Mr Harka Bahadur ...Pun Burnt Oak Kuwapani    
053 Mr Nil Bahadur ...Pun Burnt Oak Kuwapani    
054 Mr Kamansing Paija Pun Burnt Oak Thotneri    
055 Mr Pirtha Bahadur Purja Pun Burnt Oak Okhareni    
056 Mr Dal Bahadur Paija Pun Burnt Oak Thotneri    
057 Mr Hira Bahdur Phagami Pun Burnt Oak Banou    
058 Mr Yogye ...Pun Burnt Oak Kuwapani    
059 Mr Man Bahadur Garbuja Pun Burnt Oak Histan    
060 Mr Harka Bahadur Khorja Pun Burnt Oak Salija    
061 Mr Gam Bahadur  Garbuja Pun South Harrow Banskharka    
062 Mr Gir Bahadur Garbuja Pun Stanford Kaphaldanda    
063 Mr Nilprasad Purja Pun Swindon Aula    
064 Mr Ek Bahadur Phagami Warminster Okhareni    
065 Capt Nim Bahadur Garbuja Stafford Ramche    
066 Mr Bagbir Garbuja Woolaston Aula    
067 Mr Khagendra Kumar Pun Stafford Halale    
068 Mr Bishnu Bahadur Chochangi Milton Keynes  Begkhola    
069 Capt Rtd Laxman Pun York Shikha    
070 Capt Hebidra  Garbuja York Khibang    
071 Capt Vishal  Purja York Shikha    
072 Capt Dhir Bahadur  Khorja Stafford Salija    
073 Mr Santeshore  Pun York Ulleri    
074 Mr Sul Bahadur Pun York Nawalparasi    
075 Mr Lal Bahadur Buduja York Khibang    
076 Mr Som Bahadur Chochangi York Banskharka    
077 WO2 Sim Bahadur Chochangi Bramcote Banskharka    
078 Mr Bal Bahadur Purja Northolt Kaphaldanda    
079 Mr Krishna Kumar  Chochangi Basingstoke Shikha    
080 Lt Rtd Bel Bahadur  Garbuja Northolt Shikha    
081 Mr Ram Prasad Paija Northolt Shikha    
082 Mr Manoj Garbuja Swindon Salija    
083 Mr Surya Bahadur Garbuja Rugby Kaphaldanda    
084 Mr Rudra Bahadur Paija Swindon Kaphaldanda    
085 Mr Sunil Kumar Buduja London Khibang    
086 Mr Abir  Pun High Wycombe Okhareni    
087 Mr Am Bahadur Khorja Swindon Salija    
088 Mr Jaman Buduja Swindon Shikha    
089 Capt Rtd Yubaraj Garbuja Datford Khibang    
090 Mr Durga Bahadur Pun Colchester Doba    
091 Maj Rtd Satya Bahadur  Garbuja Folkestone Nagi    
092 Mr Nar Bahadur  Purja Swindon Kaphaldanda    
093 Mr Hasta Bahadur Tilija Plumpstead Pauduwar    
094 Mr Lekh Bahadur Garbuja Hounslow Dandakateri    
095 Mrs Shova Purja Colchester Kaphaldanda    
096 Mr Ganga Bahadur Pahere Pun Reading Dana    
097 Mr Jit Bahadur Tilija Reading Shikha    
098 Mr Bhobi Bahadur Purja Northolt Rima    
099 Mr Mal Bahadur Purja Hounslow Nagi    
100 Mr Rem Bahadur Garbuja Northholt Shikha    
101 Mr Rajendra Tilija North wood Banduk    
102 Mr Bir Bahadur Purja Greenford Rima    
103 Mr Deo Bahadur Purja Swindon Kaphaldanda    
104 Mr Deuprasad Garbuja Wembley Histan    
105 Mr Ude Armaja Pun Hounslow Pauduwar    
106 Mr Purna Bahadur Tilija Pun Hounslow Pauduwar    
107 Mr Tika Bahadur Garbuja Wembley Dagnam    
108 Mr Mim Bahadur Purja Swindon Gadpar    
109 Mr Hari Bahadur Pun Maidstone Khibang    
110 Ms Lilu  Purja Northolt Kaphaldanda    
111 Mr Mokhan Tilija Basingstoke Ramche    
112 Mr Buddhi Paija Reading Shikha    
113 Mr Jak Bahadur Phagami Basingstoke Gharamdi    
114 Mr Nar Bahadur Garbuja Goldersgreen Dana    
115 Mr Tak Prasad Tilija Hounslow Pauduwar    
116 Mr Gokul Purja Hounslow Shikha    
117 Mr Mekh Bahadur Purja Maidstone Khibang    
118 Mr Chhatra Bahadur Purja Northolt Ramche    
119 Mr Tej Bahadur  Ramjali Hayes Bhurung    
120 Mr Yam Narayan Rana Basingstoke Shikha    
121 Mr Tika Bahadur Pun Ruislip Khibang    
122 Mr Ram Bahadur Khorja South London Ulleri    
123 Mr Chet Bahadur Garbuja Ashford Bega    
124 Mr Kiran Chochangi Aldershot Thotneri    
125 Mr Sanam Tilija Harrow Weale Ghorepani    
126 Mr Yam Bahadur Khorja Lewisham Ulleri    
127 Mr Ruk Bahadur Khorja Swindon Ulleri    
128 Mr Yogkumar Phagami Basingstoke Begkhola    
129 Capt Rtd Ghanashyam Tilija Ashford Shikha    
130 Mr Sher Bahadur Purja Greenford Rima    
131 Mr Ramesh (Hari) Sherpuja Pun Hounslow Pauduwar    
132 Mr Tekman Pun Reading Nagi    
133 Mr Nek Bahadur Armaja Wembley Pauduwar    
134 Mr Dan Bahadur Garbuja Colchester Shikha    
135 Mr Ram Bahadur Jugjali Pun Burnt Oak Chitwan    
136 Mr Thalal Buduja East London Shikha    
137 Mr Nanda Khorja London Ulleri    
138 Mr Lil Bahadur Armaja  Hounslow Salija    
139 Mr Bhadur Purja Northolt Ramche    
140 Mr Nar Bahadur Tilija Ashford Rima    
141 Mr Debendra Paija Swindon Banskharka    
142 Mr Ganga Bahadur Khorja Northolt Salija    
143 Mr Thaman Garbuja Manchester Khibang    
144 Mr Kau Prasad Purja Reading Devisthan     
145 Mr Bishnu Prasad  Purja Plumpstead Ramche    
146 Mr Jag Bahadur Purja Plumpstead Shikha    
147 Mr Yam Bahadur Garbuja Plumpstead Shikha    
148 Mr Som Prasad Garbuja Aldershot Shikha    
149 Mr Pham Bahadur Pun Bramcote Dhairing    
150 Mr Ran Bahadur  Garbuja Swindon Gharamdi    
151 Mr Purna Bahadur Rantija Swindon Aula    
152 Mr Durga Bahadur  Paija Carlisle Shikha    
153 Ms Shanti Pun Goldersgreen Shikha    
154 Mr Moti Prasad Tilija  Bracknell Chimkhola    
155 Mr Lila Bahadur Purja Camberley Patlekharka    
156 Capt Kiran Pun 1RGR Halale    
157 Mr Shiva Paija Carlisle Shikha    
158 Mr Chan Prasad  Purja 1 RGR Shikha    
159 Mr Yam Bahadur Pun East London Banbare    
160 Mr Ram Bahadur  Purja Tidworth Jugepani    
161 Mr Hare Bahadur Tilija Basingstoke Shikha    
162 Ms Parbati Paija Basingstoke Thotneri    
163 Mr Giriraj Garbuja Basingstoke Gharamdi    
164 Mr Om Narayan Paija Aldershot Shikha    
165 Mr Tika Bahadur Pun Aldershot Banskharkha    
166 Mr An Bahadur Khorja Guildford Ulleri    
167 Ms Maya Pun Wembley Salija    
168 Ms Dalu Pun Wembley Histan    
169 Mr Jun Bahadur Purja Pun Wembley Chimkhola    
170 Mr Ramu Pun Wembley Pakhapani    
171 Mr Ganga Bahadur Purja Winchester Dana    
172 Mr Manlal Tilija Swindon Banduk    
173 Mr Bishnu Prasad  Khorja Swindon Salija    
174 Mr Thaman Khorja Swindon Salija    
175 Mrs You Maya Pun Colchester Supauli    
176 Mr Gopal Purja        
177 Mr Cham Bahadur Garbuja Pun Colchester Kaphaldanra    
178 Mr Nanda Bahadur Purja London Shikha    
179 Mr Chitra Pun Ashford Bhakemli    
180 Mr Nar Bahadur Garbuja Ashford Gadpar    
181 Mr Chandra Bahadur Tilija Pun South Harrow Banduk    
182 Mr Dhan Bahadur Paija Winchester Gharamdi    
183 Mr Man Prasad Garbuja Wimbish Bega    
184 Mr Tul Bahadur Garbuja Swindon Salija    
185 Mr Lal Parsad Purja Pun Swindon Aula    
186 Mr Giri  Pun Northolt Banbare    
187 Mrs Nadi Maya Garbuja Pun Letterworth Kaphaldanda    
188 Mr Siri Prasad Purja Pun Northolt Rima    
189 Mr Mohan Pun Hayes Khibang    
190 Mr Tirkha Purja Pun Aldershot Kaphaldanda    
191 Mr Tul Bahadur Tilija Pun Tidworth Pauduwar    
192 Mr Lal Bahadur  Pun Burnt Oak Kuepani    
193 Mr Krishna Tilija Pun Aldershot Shikha    
194 Mr Em Bahadur Pun Feltham Banduk    
195 Mr Dhan Bahadur  Thane Pun Wembley Chimkhola    
196 Mr Kamal  Chochangi Nuneaton Banskharka    
197 Capt Rtd Man Bahadur Garbuja Colchester Bega    
198 Mr Arjun Kumar Tilija Pun Greenford Bega    
199 Mr Prem Bahadur Pun Michan Rima    
200 Ms Jai Maya Paija Burnt Oak Kuwapani    
201 Ms Kharisha Pun Burnt Oak Thotneri    
202 Mr Ramjit Pun  Burnt Oak Banskharkha    
203 Mr Satram Purja Burnt Oak Kaphaldanda    
204 Mr Tikaraj Pun Plumpstead Kuwapani    
205 Mr Son Bahadur Pun Aldershot Kuwapani    
206 Mr Jasbir Phagami Huntingdon Lespar    
207 Mr Tek Bahadur Pun Hounslow Lespar    
208 Mr Durga  Purja QGS Lespar    
209 Mr Indraman  Khorja Basingstoke Salija    
210 Mr Tham  Armaja York Okhareni    
211 Mr Anand Purja Pun Maidstone Dana    
212 Mr Sontosh Bahadur Pun Basingstoke Lespar    
213 Mr Amar Bahadur Purja Plumbstead Darmija    
214 Mr Mekh Bahadur Tilija Abington Lespar    
215 Mr Chun Bahadur Pun Woolwich Pauduwar    
216 Mr Kamal Pun Burnt Oak Panung    
217 Mr Maheshor Pun Burnt Oak Thotneri    
218 Mr Dhiren Pun Barking Thotneri    
219 Mr Khemraj Pun Plumbstead Lopre    
220 Mr Khim Bahadur Pun Plumbstead Lopre    
221 Mr Tulbahadur Pun Plumbstead Lespar    
222 Mr Chitra Prakash Pun Farnborough Salija    
223 Mr Hari Prasad Phagami Pun Camberley Banou    
224 Mr Bhim Bahadur Purja Camberley Salija    
225 Ms Surja Maya Paija Pun Burnt Oak Thotneri    
226 Mr Man Prasad Pun Burnt Oak Darmija    
227 Mr Bhim Bahadur Chochangi Pun Burnt Oak Lespar    
228 Mr Am Kumar Pun Swindon Kuwapani    
229 Mr Phabendra Khorja Tidworth Ulleri    
230 Mr Rudra Bahadur Pahare Pun Swindon Aula    
231 Mr Pairas Khorja Swindon Nagi    
232 Mr Khusiman Pun Basingstoke Khuijiri (Kyang)    
233 Mr Jam Bahadur Purja Plumstead Okhareni    
234 Mr Lal Bahadur Pun Burnt Oak Thotneri    
235 Mrs Hira Purja Pun Burnt Oak Thotneri    
236 Mr Hom Bahadur Pun Camberley Thotneri    
237 Mr Harka Bahadur Pun Hounslow Kuwapani    
238 Mr Tej Bahadur Pun South Harrow Bega    
239 Mr Krishna Bahadur Pun Hounslow Dandakateri    
240 Mrs Tilak Kumari Pun Hounslow Ulleri    
241 Mr Bhakta Bahadur  Purja Swindon  Gharamdi    
242 Mr Sheru  Paija Reading Pakhapani    
243 Capt Rtd Durga  Ramjali Sandhurst Kuhun    
244 Mr Lal Paija Reading Pakhapani    
245 Mr Tek Bahadur  Phagami Pun Plumstead Bhurung    
246 Mr Bir Bahadur Pun Plumstead Banbare    
247 Mr Man Bahadur  Purja Carlisle Aula    
248 Mr Amar Bahadur  Armaja Pun Carlisle Purano Gaun    
249 Mr Dambar  Garbuja Pun Plumstead Ramche    
250 Mr Yam Bahadur  Garbuja Pun Woolwich Ramche    
251 Mr Ganesh Bahadur  Garbuja Pun Northolt Shikha    
252 Mrs Chansiri Pun Nuneaton Okhareni    
253 Mr Em Bahadur  Purja Pun Woolwich Ulleri    
254 Ms Yashoda Pun Reading Chimkhola    
255 Mrs Kalpana  Pun Andover Nisi, Baglung    
256 Mr Tul Bahadur Purja Pun Wembley Ramche/Ktm    
257 Mr Kamal Bahadur  Purja Pun Tidworth Ulleri    
258 Mr Tej Bahadur Garbuja Wokingham Khibang    
259 Mrs Durga  Purja Wokingham Ghorepani    
260 Mr Sher Bahadur  Purja Basingstoke Aula    
261 Mr Bel Bahadur Garbuja Pun Basingstoke Gharamdi    
262 Mr Kul Bahadur  Pun Maidstone      
263 Mr Om Prasad  Pun Sandhurst Magardang    
264 Mr Balasing  Purja Sandhurst Okhareni    
265 Mr Mukesh  Purja Sandhurst Okhareni    
266 Mr Bir Bahadur Paija DCM Hounslow Thotneri    
267 Mr Bhakta Bahadur  Armaja Hounslow Salija    
268 Mr Chabilal Pun Hounslow Lespar    
269 Mr Kamal Bahadur   Purja Pun Hounslow Kyang    
270 Mrs Dilmaya  Garbuja Hounslow Ramche    
271 Mr Bal Bahadur  Pun Hounslow Doshelle    
272 Mr Sabir  Garbuja Hounslow Galeshwor    
273 Mr Gangalal Tilija Pun Harrow Weale Ghorepani    
274 Mr Tek Bahadur Khorja Swindon Salija    
275 Mr Man Bahadur Garbuja Swindon Kaphaldanda    
276 Mr Nandu Pun Colchester Kaphaldanda    
277 Mr Chhak Bahadur Pun Swindon Aula    
278 Mr Dam Bahadur  Purja Pun Colchester Kaphaldanda    
279 Mr Shri Prasad Chochangi Burnt Oak Okhareni    
280 Mr Indra  Purja Eastliegh Okhareni    
281 Mr Khumansing Pun Burnt Oak Ramche    
282 Mr Gam Bahadur  Pun Swindon Histan    
283 Mr Premsing  Purja Pun Hounslow Nagi    
284 Mr Sahabir  Phagami Pun Hounslow Banskharka    
285 Mr Bagbir  Purja Pun Hounslow Gadpar    
286 Mr Thaman Pun Colchester Rima    
287 Mr Lal Prasad  Paija Maidstone Shikha    
288 Mr Keshar Bahadur Pun Swindon Banbare    
289 Mr Tek Bahadur Pun Wembley Remi, Gulmi    
290 Mr Yudda Bahadur Pahare Pun Basingstoke Banbare    
291 Mrs Hummaya Purja Pun Swindon Khibang    
292 Mr Dam Bahadur  Rantija Pun Swindon Aula    
293 Mr Hari Krishna Purja Pun Swindon Khibang    
294 Mr Nar Bahadur  Pun Swindon Ghorepani    
295 Mr Nar Bahadur  Paija Basingstoke Thotneri    
296 Mrs Aruna Pun Basingstoke Salija    
297 Mr Man Bahadur Khorja Basingstoke Salija    
298 Mr Indra Bahadur Paija Aldershot Thotneri    
299 Mr Lab Bahadur  Phagami Staines Lespar    
300 Mr Hom Bahadur Khorja Feltham Lespar    
301 Mr Dal Bahadur  Pun Swindon Banskharka    
302 Mr Deulal Tilija Swindon Ramche    
303 Mr Tara  Pun Hounslow Lopre    
304 Mr Tul Bahadur  Pun Magar Plumstead Lopre    
305 Mr Subhan Sing Pun Plumstead Lopre    
306 Mr Abir  Purja Plumstead Salija    
307 Capt Retd Lal Bahadur Pun Aldershot Kaphaldanda    
308 Mr Tul Bahadur  Phagami Aldershot Lespar    
309 Mr Rames Phagami Winchester Banou    
310 Mr Lal Bahadur  Purja Pun Swindon Kaphaldanda    
311 Mr Lal Parsad Pahare Pun Farnborough Chimkhola    
312 Mr Sher Bahadur Pun Kent Kuwapani    
313 Mr Harka Bahadur Pun Aldershot Kuwapani    
314 Mr Lil Bahadur Pun Burnt Oak Banbare    
315 Mr Tek Bahadur Phagami Pun Reading Bhurung    
316 Mr Mukti Prasad Pun Folkestone Histan    
317 Mr Chin Bahadur  Purja Pun Swindon Kaphaldanda    
318 Mrs Guani Pun Swindon Rima    
319 Mr Cham Bahadur Tilija Pun Swindon Pauduwar    
320 Mr Gyan Bahadur Garbuja Northolt Rima    
321 Mr Lilaram  Sherpuja Pun Hounslow Pauduwar    
322 Mr Khadka Bahadur Purja  Aldershot Kyang      
323 Mr Lal Bahadur Buduja Aldershot Khibang    
324 Mrs Nainamati Armaja Aldershot Lopre    
325 Mrs Oumaya Paija Aldershot Lopre    
326 Mr Lal Prasad Sherpuja Aldershot Pauduwar    
327 Mr Tekman Purja Aldershot Kyang    
328 Mrs Seti Pun Aldershot Lopre    
329 Mr Purna Bahadur Armaja Moved Lopre    
330 Mrs Mankali Pun Aldershot Okhareni    
331 Mr Tul Prasad Pun Aldershot Lopre    
332 Mr Dil Bahadur Pun Aldershot Halale    
333 Mr Dhan Bahadur Paija Aldershot Thotneri    
334 Mr Gan Bahadur Garbuja Aldershot Kaphaldanda    
335 Mr Gam Bahadur Phagami Aldershot Salija    
336 Mr Dharmu Armaja Aldershot Lopre    
337 Mr Kes Bahadur Tilija Aldershot Pauduwar    
338 Mrs Mansuba Pun Aldershot Kuwapani    
339 Mrs Aimati Pun Aldershot Tare    
340 Mrs Saranigaumaya Pun Aldershot Puranogaun    
341 Mr Prem Bahadur Pun Aldershot Okhareni    
342 Mrs Goumaya Garbuja Aldershot Eklekhet    
343 Mr Prem Bahadur Purja Aldershot Okhareni    
344 Mr Nandabir Paija Aldershot Banduk    
345 Mrs Kabisara Pun Colchester Banbare    
346 Mr Man Bahadur Pun Colchester Hyanja    
347 Mr Dal Bahadur Purja Pun Colchester Begkhola    
348 Mr Paharsing Pun Colchester Ulleri    
349 Mr Bhakta Bahadur Pun Northolt Histan    
350 Mr Chankhe Garbuja Harrow Ulleri    
351 Mrs Harikala Garbuja Northolt Dana    
352 Mr Krishna Bahadur Garbuja Harrow Ulleri    
353 Mr Karna Bahadur Purja Basingstoke Shikha    
354 Mr Keshar Bahadur Paija Basingstoke Shikha    
355 Mr Purna Bahadur Sherpunja Basingstoke Shikha    
356 Mr Sam Prasad Garbuja Basingstoke Shikha    
357 Mr Bhuwansing Sherpunja Basingstoke Shikha    
358 Mr Bil Bahadur Purja Basingstoke Banduk    
359 Mr Durga Bahadur Paija Basingstoke Shikha    
360 Mr Himlal Pun Swindon Rima    
361 Mrs Om Kumari Purja Folkstone Ramche    
362 Mr San Bahadur Purja Folkstone Ulleri    
363 Mr Phul Bahadur Chochangi Pun Basingstoke Bega    
364 Mr Bir Bahadur Purja Brecon Ramche    
365 Mr Kul Bahadur Paija Basingstoke Shikha    
366 Mr Ran Bahadur Pun Basingstoke Aula    
367 Mr Khusiman Pun Woolwich Lespar    
368 Mrs Rupmati Pun Abbey Wood Dandakateri    
369 Mr Gam Bahadur Pun Plumstead Banskharka    
370 Mr Bir Bahadur Purja Plumstead Banbare    
371 Mrs Ruk Maya Purja Abbey Wood Lopre    
372 Mrs Bal Kumari Armaja Abbey Wood Lopre    
373 Mr Tek Bahadur Phagami Plumstead Bega    
374 Mr Karna Bahadur Pun Plumstead Nagi    
375 Mr Sher Bahadur Pun Abbey Wood Banskharka    
376 Mr Khatka Bahadur Purja Plumstead Kaphaldanda    
377 Mrs Kalpana Pun Abbey Wood Nagi    
378 Mr Lok Bahadur Paija Plumstead Shikha    
379 Mr Bal Bahadur Armaja Plumstead Banskharka    
380 Mr Karna Bahadur Phagami Abbey Wood Banskharka    
381 Mr Bhimchandra Pun South Harrow Aula    
382 Mr Kumbir Pun South Harrow Aula    
383 Mr Gam Bahadur Garbuja Carlisle Ramche    
384 Mr Hom Bahadur Paija Burnt Oak Okhareni    
385 Mr Tirtha Bahadur Chochangi Burnt Oak Okhareni    
386 Mr Kul Bahadur  Phagami Basingstoke Gharamdi    
387 Mrs Bhaimati  Khorja Pun Basingstoke Salija    
388 Mr Dhan Bahadur Pun Colchester Doba    
389 Mrs Banika Maya Pun Colchester Chiuwan/Ramche    
390 Mrs Sri Maya Pun Colchester Birendra Nagar    
391 Mrs Maya Purja Woolwich Okhareni    
392 Mrs Lal Maya  Pun Abbey Wood Aula    
393 Mr Utim Tilija Wembley Shikha    
394 Mr Gam Parsad  Pun Swindon Rima    
395 Mr Prem Bahadur Pun Tidworth Aula    
396 Mr Diljit  Rantija Reading Aula    
397 Mrs Tilika  Armaja Pun South Harrow Banbare    
398 Mr Gyan Bahadur Purja Aldershot Shikha    
399 Mr Nanda Bahadur Pun Aldershot Ramche    
400 Mr Dil Bahadur  Pun Aldershot Ramche    
401 Mrs Dalmaya  Purja Aldershot Shikha    
402 Mrs Khilmaya Purja Aldershot Banskharka    
403 Mr Em Bahadur  Pun Aldershot Ramche    
404 Mr Durga Bahadur  Pun Winchester Ramche    
405 Mr Kharilal Khorja Pun Hounslow Nagi    
406 Mrs Ratna Maya Pahare Pun Hounslow Pauduwar    
407 Mr Ran Bahadur Pun Sandhurst Doba    
408 Mrs Kul Maya Garbuja Pun Hounslow Nagi    
409 Mr Chandra Bahadur  Garbuja Pun Hounslow Doba    
410 Mr Dudhnarayan Tilija Feltham Pauduwar    
411 Mrs Dudimaya Pun Aldershot Nagi    
412 Mr Phatta Bahadur Pun Aldershot Narchyang    
413 Mr Nar Bahadur Pun Wembley Chimkhola    
414 Mr Bhobi Raj Pun Hounslow Chimkhola    
415 Mrs Deu Maya Garbuja Pun Wembley Bega    
416 Mr Jahar Singh Garbuja Pun Hounslow Ulleri    
417 Mr Bhaktaram Tilija Colchester Banduk    
418 Mr Hom Bahadur Rantija Pun Basingstoke Gharamdi    
419 Mr Khim Bahadur  Sherpuja Colchester Shikha    
420 Mr Krishna Garbuja Pun Aldershot Khibang    
421 Mr Gobin  Pun Mitcham Rima    
422 Mr Manbahadur  Pun Swindon Banskharka    
423 Mr Harikrishna  Garbuja Pun Basingstoke Khibang    
424 Ms Bimala (Virata) Pun Croydon Banbare    
425 Mrs Satima Pahare Pun Hounslow Nagi    
426 Mr Phakta Bahadur  Pun Hounslow Khibang    
427 Mr Bhakta Bahadur Garbuja Hounslow Khibang    
428 Mr Gyan Bahadur Jugjali Pun Hounslow Pauduwar    
429 Mr Pes Bahadur  Paija Basingstoke Shikha    
430 Mr Harka Bahadur Pun Hounslow Nagi    
431 Mr Hemanta Pun Greenford Shikha    
432 Mr Griraj Garbuja Standford Hall Kaphaldanda    
433 Mr Hemanta  Garbuja Northampton  Kaphaldanda    
434 Mr Nar Bahadur Pahare Pun Not settled Dana    
435 Mr Indra Bahadur Tilija Plumstead Shikha    
436 Mr Santaram  Pun  Hounslow Lespar    
437 Mr Sam Bahadur Purja Basingstoke Gharamdi    
438 Mr Chak Bahadur  Ramjali Basingstoke Dana    
439 Mr Gam Bahadur  Pun Basingstoke Shikha    
440 Mrs Gaumaya  Pun West Yorkshire Gharamdi    
441 Mr Mankesar Purja Woking Bhurung    
442 Mr Padam Bahadur Buduja Basingstoke Shikha    
443 Mr Chhabilal Pun Basingstoke Paudar    
444 Mr Aita Bahadur  Tilija Pun Swindon Pauduwar    
445 Mr Nagendra Paija Greenford Bega    
446 Mrs Manisha Paija Greenford Bega    
447 Mr Dil Bahadur  Purja Hounslow Arghaun    
448 Mr Min Kumar Garbuja Basingstoke Bega    
449 Mrs Tika Devi Tilija Basingstoke Pokhara    
450 Mrs Paiti Maya Pun Wembley Chimkhola    
451 Mrs Subi Pun Aldershot Shikha    
452 Mrs Om Kumari Pun Aldershot Shikha    
453 Mrs Januka  Garbuja Pun Ashford Bega    
454 Mr Nar Bahadur Garbuja Ruislip Khibang    
455 Mr Datta Bahadur Purja Pun Swindon Okhareni    
456 Capt Tara Bahadur Garbuja Pun Maidstone Histan    
457 Mr Deo Bahadur  Garbuja Pun Hounslow Doba    
458 Mr Durga Bahadur  Garbuja Pun Tidworth Khibang    
459 Mr Bhim Bahadur  Chochangi Pun Maidstone Doba    
460 Mr Ran Bahadur  Purja Pun Hounslow Dana    
461 Mr Man Bahadur  Pun Aldershot Banahu    
462 Mr Suk Bahadur Pun Feltham Dandakateri    
463 Mr Lal Bahadur Pun Wembley Chimkhola    
464 Mr Agendra Pun Plumstead Ramche    
465 Mr Pritam  Thane Pun Reading Chimkhola    
466 Mr Gadraj Pun Hounslow Keng    
467 Mr Jagman  Garbuja Pun Hounslow Gadpar    
468 Mr Khadka Bahadur Garbuja Colchester Rima    
469 Mr Tika Bahadur Garbuja Pun Northolt Khibang    
470 Mr Chhak Bahadur Purja Pun Hayes Ramche    
471 Mr Bal Bahadur  Pun Aldershot Kaphaldanda    
472 Mr Tam Bahadur  Tilija Pun Colchester Chimkhola    
473 Mr Chin Bahadur  Garbuja Pun Colchester Kaphaldanda    
474 Mr Pirtha Bahadur Paija Pun Aldershot Chimkhola    
475 Mr Indra Bahadur Thane Pun Aldershot Chimkhola    
476 Mr Lah Bahadur Thane Pun Aldershot Chimkhola    
477 Maj Rtd Deb Bahadur Pun Folkestone Narethaanti    
478 Mr Purna Bahadur Buduja Pun Maidstone Khibang    
479 Mr Lal Bahadur  Chochangi Pun Folkestone Nagi    
480 Mr Om Parsad  Pahare Pun Folkestone Keng    
481 Mrs Churta Purja Pun Folkestone Kaphaldanda    
482 Mr Til Bahadur  Pun Ashford Dana    
483 Mr Indra Bahadur  Purja Ashford Bega    
484 Mr Narjit  Purja Pun Ashford Dandakateri    
485 Mr Bagbir Garbuja Pun Ashford Kaphaldanda    
486 Mr Kharjit Garbuja Pun Maidstone Histan    
487 Mrs Am Maya Tilija Pun Winchester Pauduwar    
488 Mr Thakur Bahadur  Purja Pun Winchester Doba    
489 Mr Bhakta Bahadur Paija Pun Easliegh Shikha    
490 Mr Tul Bahadur Purja Pun Easliegh Gharamdi    
491 Mrs Chunshree Garbuja Pun Winchester Chituwan    
492 Mr Tarabahadur Pun Basingstoke Pauduwar    
493 Mr Tek Bahadur  Garbuja Basingstoke Ramche    
494 Mr Bhim Bahadur  Phagami Pun Basingstoke Shikha    
495 Mr Tanka Raj Ramjali Hounslow Wakhet    
496 Mrs Pushpa Kumari Purja Guildford Histan    
497 Mr Bir Bahadur Purja Pun Swindon Nagi    
498 Mr Sher Bahadur  Purja Pun Swindon Kuwapani    
499 Mr Ratna Bahadur Pun Colchester Bega    
500 Mr Bal Bahadur  Pahare Pun Hounslow Pauduwar    
501 Mr Tul Bahadur  Khorja Pun Hounslow Salija    
502 Mr Lilaram  Tilija Pun Hounslow Pauduwar    
503 Mr Prem Bahadur Paija Pun Basingsoke Khibang    
504 Mr Gam Bahadur Purja Pun Hungtingon Kaphaldanda     
505 Mrs Gaumaya Pun Aldershot Kaphaldanda    
506 Mr Kabir Armaja Pun Plumstead Khibang    
507 Mr Sutrakumar Purja Pun Swindon Nangi    
508 Mr Hemraj Purja Pun Plumstead Lespar    
509 Mr Ruk Bahadur  Phagami Pun Woking Bega    
510 Mr Gan Bahadur  Pun Aahford Fulbari    
511 Mr Devkeni Purja Pun Swindon Ramche    
512 Mr Gam Bahadur (Maj) Buduja Pun Swindon Shikha    
513 Mr Bal Bahadur Paija Pun Swindon Pauduwar    
514 Ms Aasha Pun Bristol Khibang    
515 Mr Dhanbir  Pun Colchester Aula    
516 Mr Bhim Bahadur Pun Colchester Ulleri    
517 Mr Harka Bahadur  Armaja Pun Hounslow Paudwar    
518 Mrs Badri  Pahare Pun Plumstead Dandakateri    
519 Mr Bhakta Bahadur Pahare Pun Plumsead Lespar    
520 Mr Maniraj  Pahare Pun Hounslow Baglung    
521 Mr Bas Bahadur Sherpuja Pun Hounslow Kotgaun    
522 Mr Khambir Garbuja Pun Wembley Dagnam    
523 Mrs Krishna Kumari Buduja Pun Northolt Khibang    
524 Mr Tirtha Bahadur Garbuja Pun Farnborough Rima    
525 Mrs Hambeli Pun Aldershot Kaphaldada    
526 Mr Prem Bahadur Paija Pun Ashford Khoriya Lusung    
527 Mr Shiva Raj Pun Maidstone Khibang    
528 Mr Tak Bahadur Thane Pun Farnborough Chimkhola    
529 Mr Tam Bahadur  Tilija Pun Guilford Dana    
530 Mr Bel Bahadur  Purja Pun Woking Dana    
531 Mrs Suttara Paija Pun Aldershot Pauduwar    
532 Mr Chau Bahadur Thane Pun Doncaster Chimkhola    
533 Miss Megan Tilija Pun Chiswick  Bega    
534 Mr Jit Bahadur Pun Harrow Gharamdi    
535 Mr Bishnu Parsad Pun Folkstone Baglung    
536 Mr Dal Kumar  Pahare Pun Tidworth Aula    
537 Mr. Lal Prasad Thane Pun Bracknell Chimkhola    
538 Mr. Santosh Khorja Pun Folkestone Ulleri    
Side-effects and contraindication of the medicine Among the more fascinating prescription viagra Viagra for women is the latest drug, which is often described as viagra and cialis for sale Homeopathy works. One talk from personal experience. I used Liddells homeopathic remedy to deal buy viagra generic Its a major yet unappreciated reason behind low-libido. Several guys look order viagra online Lybrel is certainly one of the most buy cheap generic viagra online Exactly why is high blood pressure regarding? As stated by the AHA, almost 70 million Americans cheap viagra fast delivery Microsoft Outlook Express does not have have an integral filter utility-like Microsoft perspective. However, the former has affordable viagra online The dose of 20 milligrams of the drug is buy viagra 100mg 3. Universal Viagra is not considerably less cheap. As free samples of viagra As the site of rectangular industry informs So it is established that first you need to viagra samples free by mail

Victoria Cross

Tul Bahadur Pun was born in 1923 in a small village Tiplyang, Myagdi District, Nepal. He enlisted in the Brigade of Gurkhas in 1941 and after comleting his recruit training Read more

Conspicuous Gallantry Medal

Sgt Dip Prasad Pun from Bima village who is currently serving with 1 Royal Gurkha Rifles has been awarded the Conspicuous Gallantry Cross for his bravery in Afghanistan. Read more

Community Leader

Mahabir pun was born and raised in Nangi, a remote village in the mountainous Myagdi District of western Nepal. Traditionally, the local people had no education, and most men Read more

Copyright © 2017 Pun Samaaj UK. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Joomla Templates Free